Lidmaatschap

Aanmelden

Voordat u beslist om lid te worden kunt u 3 lessen kosteloos uitproberen. Dit is geheel op eigen risico.

Aanmelden geschiedt door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij een van de leidsters aan de zaal. Zou u zoveel mogelijk gebruik willen maken van de machtiging, dit werkt kostenbesparend.
Vanaf het moment dat een kind zelfstandig kan lopen kan hij of zij lid worden van de vereniging.

Wijziging(en) / beëindiging van het lidmaatschap

Voor het doorgeven van (adres)wijziging(en) of beëindiging van het lidmaatschap , kunt u mailen naar ledenadministratie@gvwierden.nl

Bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging moet een opzegtermijn van 2 maanden vanaf einde maand in acht worden genomen.