m.i.v. 1 januari 2022 Contributie
(per maand)
Bondscontributie
(per kwartaal)
Gymnastiek Recreatief
t/m 15 jaar 14,80 5,95
16 jaar e.o. 17,90 7,35
Turnselektie ‘Jong talent’
22,55 5,95
Turnselektie *  53,55<>76,80 5,95 / 7,35
Springen jeugd  22,55 5,95
Springen jong talent 14,80 5,95
Springen selectie * 22,55<>35,05 5,95 / 7,35
Blij Fit 17,90 7,35
Yoga 17,90 7,35

De te betalen contributie is afhankelijk van het aantal lesuren per week.

Bij beëindiging van het lidmaatschap moet een opzegtermijn van 1 maand + einde maand in acht worden genomen. Uitsluitend beëindiging per email wordt geaccepteerd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@gvwierden.nl).

Betaling contributies:

  • maandelijks; contributie t.b.v. de vereniging
  • kwartaal; bondscontributie t.b.v. de K.N.G.U. (1e maand, van kwartaal)

Mochten er wijzigingen optreden in uw gegevens, geef dit dan spoedig door aan onze ledenadministratie (ledenadministratie@gvwierden.nl).