Tarieven

m.i.v. 1 januari 2020 Contributie
(per maand)
Inschrijfgeld
(eenmalig)
Bondscontributie
(per kwartaal)
Gymnastiek Recreatief
t/m 15 jaar 14,80 1,75 5,65
16 jaar e.o 17,90 2,50 6,95
Turnselektie ‘Jong talent’
(2 lesuren)
22,55 1,75 5,65
Turnselektie *  53,55<>76,80  1,75 5,65 / 6,95
 Springen Recreatief
t/m 15 jaar  14,80  1,75 5,65
16 jaar e.o  17,90  2,50 6,95
Springen jong talent (1 lesuur) 14,80 1,75 5,65
Springen selectie * 22,55<>35,05 1,75 5,65 / 6,95
Meer bewegen voor Ouderen (1 uur) 17,90 2,50 6,95
Meer bewegen voor Ouderen (1,5 uur) 21,80 2,50 6,95

De te betalen contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren per week.

Bij opzegging van het lidmaatschap moet een opzegtermijn van 2 maanden + einde maand in acht worden genomen. Uitsluitend opzegging per email wordt geaccepteerd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@gvwierden.nl).

Betaling contributies:

  • maandelijks; contributie t.b.v. de vereniging (laatste week van de maand)
  • kwartaal; bondscontributie t.b.v. de K.N.G.U. (laatste week van de 1e maand van het  kwartaal)

Mochten er wijzigingen optreden in uw gegevens, geef dit dan spoedig door aan onze ledenadministratie (ledenadministratie@gvwierden.nl).