Sponsoren

Sponsoring is voor GV Wierden van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring, bieden de vereniging de mogelijkheid tot vernieuwing. Hiermee kunnen materialen worden aangeschaft, het onderhoud worden gepleegd en biedt het net die extra ruimte om wat extra activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we de turnsport voor iedereen toegankelijk houden en de contributie op een redelijk niveau houden. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van de vereniging en haar leden ten goede. Een levendige vereniging trekt meer leden, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.

GV Wierden heeft voor geïnteresseerde sponsoren een aantal aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld met diverse mogelijkheden om u op een opvallende manier te presenteren aan de maatschappij, onze leden, familie van onze leden en bezoekers van wedstrijden en de website.

Om continuïteit te waarborgen voor beide partijen, zijn alle sponsorpakketten gebaseerd op een samenwerking van minimaal 2 jaar. Indien gewenst is een maatwerkpakket ook mogelijk. Bij totstandkoming van een overeenkomst, wordt deze formeel vastgelegd in een sponsorcontract.

GV Wierden zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te behouden.

Naast de eerder genoemde sponsormogelijkheden, kunt u als (kleine) zelfstandige of betrokken ouder, opa, oma, oom, tante, etc. Vriend worden van GV Wierden voor € 50,00 / € 20,00 per jaar. Als (kleine) zelfstandige krijgt u een vermelding op de website van GV Wierden. De opbrengst van de ‘Vrienden’ wordt speciaal gebruikt voor het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd. Dus draagt u de turnjeugd in Wierden een warm hart toe, wordt Vriend van GV Wierden.

Heeft u interesse in één van deze sponsormogelijkheden, dan kunt u contact met ons op nemen middels e-mail, sponsorcie@gvwierden.nl