De geschiedenis van onze vereniging

Op 10 mei 1930 namen de heren G. Pleij, H. Eshuis H. Meijer, D Toeters, G. Nijhof en H. v.d. Riet het initiatief tot het oprichten van een turnvereniging in Wierden. Er kwam een dames- en herengroep. De eerste lessen werden gegeven in het Gebouw voor Christelijke Belangen aan het Burg. J.C. van de Bergplein. De vereniging groeide snel.

In 1950 werd er les gegeven in de openbare lagere school aan de Stationsstraat. Een turfkachel verwarmde ’s winters het lokaal. Oppassen dat geen van de kinderen tegen de kachel aan viel.

In 1960 werd de gymzaal aan de Wilhelminastraat geopend. Veel later kwam de gymzaal aan de Marjoleinlaan erbij. De uitvoeringen werden vanaf 1950 gehouden in het Anker. En wel in 2 avonden. Daar kwam een einde aan toen in 1968 de deuren van de sporthal aan de Dikkensweg open gingen. Tot op heden worden de uitvoeringen hier nog gehouden.