Hermien benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje Nassau”

Vanochtend om half 10 was Hermien uitgenodigd voor een vergadering over een nieuwe sportzaal op het gemeentehuis.
Echter, daar aangekomen werd zij opgevangen door initiatiefneemster Yvonne Vonkeman. Geen vergadering, zoals burgemeester dhr. Robben

Hermien kon vertellen. Nee, Hermien was naar het gemeentehuis gekomen om een lintje in ontvangst te mogen nemen.
Bij de Marke was het even later zo ver.
‘Hermien heeft het lintje verdiend met de meer dan 50 jaren inzet in al haar facetten voor gymnastiekvereniging Sport en Vriendschap. Door Hermien loopt heel Wierden er fit bij’, aldus de burgemeester. Daarnaast zet Hermien zich in voor de Jennechies en speelt ze in menig verpleeg- en verzorgingshuis. Al met al genoeg redenen voor een Koninklijke onderscheiding.
Hermien was zeer verrast!

Terug naar overzicht