Nieuws

Hermien benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje Nassau”

Vanochtend om half 10 was Hermien uitgenodigd voor een vergadering over een nieuwe sportzaal op het gemeentehuis. Echter, daar aangekomen werd zij opgevangen door initiatiefneemster Yvonne Vonkeman. Geen vergadering, zoals burgemeester dhr. Robben

Johan Krake stopt als penningmeester

Na 36 jaar in het bestuur gezeten te hebben zitten de werkzaamheden er voor Johan Krake sinds gisteravond op. Op de ledenvergadering (welke overigens heel goed bezocht is) heeft Johan het stokje overgedragen aan onze nieuwe penningmeester Luc de Jong.

Vernieuwd bestuur

Sinds 1 januari is Sport & Vriendschap samen gegaan met de turnafdeling van GV Omhoog. Al enige tijd zijn enkele lessen al samengevoegd en hebben we een gezamelijk bestuur. Vlnr: