Contributie inning van juli

Momenteel zijn wij als vereniging bezig met het aanpassen van de ledenadministratie. Hierdoor wordt er in juli geen contributie geïncasseerd. Deze contributie zal samen met de contributie van augustus worden geïnd.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Terug naar overzicht